Mate-motoren starter ikke?

Publisert den 26. desember 2017 av oss i Holmsmoker!

God Jul til alle sammen.

Og særlig til de jeg har laget problemer for.

Mate-motoren starter ikke?
Det tar ALLTID 5-10 minutter før mate-motoren starter ved første syklus. Dette er for at plata skal bli varm før det kommer spon dit. Om plata er glovarm og du slår smokeren AV i 2 sekunder og PÅ igjen, vil den også vente 5-10 minutter før den starter. Men dette gjelder alltid KUN ved første syklus.

Dette har villedet flere, og jeg beklager sterkt at dette ikke har kommet klarere fram.