Røykskap i Rustfritt stål.

Røykskap i Rustfritt stål.

Beskrivelse: Ulike røykhus i Rustfritt. Skapene må deles i flere grupper. Alle skapet er bygget i solid Rustfritt Stål. 1. Isolert. Doble vegger. Alle flater er isolert. Alle Isolerte skap leveres med utslippsrør med ventil. Ingen isolerte skap har vindu. 2. Ikke...
Plaget av tjære?

Plaget av tjære?

Ved all produksjon av røyk vil det bli noe tjære. Tjæren oppstår under forbrenningen kommer av temperatur og fuktighet i lufta. Er sponet fuktig vil dette komme i tillegg. Holmsmoker lager svært lite tjære. Står smokeren montert rett på skapet, (se bildet til V) vil...

MATE-MOTOREN STARTER IKKE……?

God Jul til alle sammen. Og særlig til de jeg har laget problemer for. MATE-MOTOREN STARTER IKKE…… Det tar ALLTID 5-10 minutter før mate-motoren starter ved første syklus. Dette er for at plata skal bli varm før det kommer spon dit. Om plata er glovarm og...

Brennetid – Optimal drift.

Brennetid. Med knappen BURNTIME på panelet kan du bestemme hvor lenge sponet skal ligge på plata. En grei innstilling til du blir kjent med Holmsmoker, er å stille Burntime til et sted mellom kl 1200 og kl1300. Med denne knappen vil man kunne justere en del momenter...

Kokeplata.

Kokeplata er på 135Watt og 220Volt. Strømmen går gjennom Datakortet, og er tilsluttet kokeplata så lenge bryteren er PÅ. Kokeplata tåler å stå på selv om den ikke har noe spon å varme opp.

Motorer for fylling og tømming av spon.

Holmsmoker har to motorer.En motor for fylling av nytt spon på plata . Og en motor for å fjerne sponet når det slutter å ryke. Når smokeren slås på starter tømmemotoren som fjerner sponet, og går en runde. Straks ramma er tilbake på plass starter fyllemotoren å fylle...

Mateskruen og materøret.

Når Holmsmoker arbeider starter Mateskruen å mate ny spon, straks skuffen har tømt gammelt spon og er tilbake på plass. Unntatt ved oppstart av smokeren. Da venter skruen ca. 5 min før den starter. Dette er for å plata skal bli litt varm før sponet kommer. Når...

Reverings-mekanismen.

VIKTIG. Problemer med mating av spon. Det har forekommet at Holmsmoker av og til ikke mater spon. Årsaken kan være en sponbit som er for stor, og har bøyd reverseringsmekanismen. Bruk riktig Spon.   Sponstørrelse 2-5mm er det beste....