Spørsmål & svar

Når maskinen starter, vil det lyse rødt på startknappen. Hvis ikke er sikringen i startknappen ødelagt og må skiftes. Det er en reservesikring nederst i bryteren.

Når maskinen starter så vil skuffen gå ut og inn en gang. Det vil ta noen minutter før mateskruen starter etter at maskinen er satt på. Varmeplaten skal bli varm før mateskruen starter. (det gjelder også hvis maskinen har vært slått av og så på igjen)

Armen som skyver skuffen treffer ikke mikrobryteren.
Skru av dekselet på smokeren. Armen som fører skuffen skal treffe den lille knotten på mikrobryteren slik at skuffen stopper. Treffer den ikke bryteren må bryteren justeres slik at den treffer og stopper skuffen. Treffer armen bryteren og skuffen fortsetter å gå, så er mikrobryteren ødelagt og ny må byttes. Sjekk at ledningene sitter i datakortet.

Reversfjøra er ute av posisjon

Omdreiningsretning til mateskruen er vilkårlig. Fjøra som står inn til akselen  skal treffe settskruen i akselen. Da vil motoren stoppe og begynne å gå andre veien. Treffer ikke fjøra settskruen på akselen vil ikke motoren snu og gå rett vei.

Fjøra må bøyes inn til akselen slik at den treffer settskruen. Du vil høre skarpe klikk når motor går riktig vei. Når settskruen på akselen treffer fjøra vil det bli vibrasjon slik at sponet detter lettere ned.

Er fjøra brukket må den byttes.

Mateskruen har kilt seg fast eller motor er defekt.
Vanligste feil er at det har kilt seg fast spon rundt akselen. Ta en tang og vri mateskruen (fra utsiden) med sola en halv omdreining. Må ta i litt.

Motoren kan testes ved å koble den til datakortet der varmeplata står. (se bilde)

Sjekk ledningene til datakortet. Hvis det ikke er feil på ledningene så er varmeplata defekt.
(varmeplata kan kobles direkte mot 220w for å se om det er varmeplata eller datakortet.)

Justerer på brenntid knappen bak på smokeren. + mot høyre er mer brenntid, – til venstre er mindre brenntid.